Baza wiedzy

'Wszystko o badaniach i analizie rynku - poradnik'

Sektor badawczo-rozwojowy w gospodarce

Znaczenie sektora badawczo-rozwojowego dla gospodarki

Wydajność sektora badawczego jest miarą jego produktywności. Można ją mierzyć za pomocą wielu różnyc

Przewaga przedsiebiorst ktore posiadaja wlasne zaplecze badawcze

Jakie korzyści płyną z posiadania własnego zaplecza badawczego?

Korzyści z posiadania własnego ośrodka badawczego jest wiele. Możesz zdobyć wiedzę i umiejętności, kt

Prywatne instytuty naukowo-badawcze

Prywatne instytuty naukowobadawcze: zalety i wady

Prywatne instytuty badawcze to organizacje, które finansują i prowadzą badania naukowe w celu wspierania sw

Potencjal placowek naukowo-badawczych

Potencjał placówek naukowo-badawczych: szanse i zagrożenia

Instytucje naukowe i badawcze znajdują się w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Mają one potencjał tworzeni

Jednostki badawczo-rozwojowe

Jakie są zadania jednostki badawczo-rozwojowej?

Do zadań jednostki badawczo-rozwojowej należy wymyślanie nowych pomysłów, testowanie prototypów, wprowad

Dzialalnosc upowszechniajaca nauke

Jak promować naukę wśród społeczeństwa?

Nauka jest systematycznym przedsięwzięciem, które buduje i porządkuje wiedzę w formie sprawdzalnych wyja

Dofinansowanie przedsiewziec badawczych

Dofinansowanie przedsięwzięć badawczych - czy warto się o nie starać?

Ubiegając się o środki na finansowanie badań, należy skorzystać z biznesplanu. Obejmuje on określenie c

Agencja rozwoju regionalnego

Funkcjonowanie agencji rozwoju regionalnego

Głównym celem agencji rozwoju regionalnego jest pomoc lokalnym gospodarkom poprzez zapewnienie im środków