Spotkania informacyjne o udziale firm w badaniach naukowych

spotkania informacyjne

Informacja naukowa jest dziedziną wiedzy, która obejmuje całość zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z opracowywaniem, zbieraniem, a także rozpowszechnianiem danych z różnych dziedzin nauki, organizacji, ekonomii oraz techniki. Spotkania informacyjne mają na celu przedstawienie osiągnieć danej nauki i badań, opracowań metod naukowych, przekazywany użytkownikom.

W tym odniesieniu informacja naukowa może być precyzowana w zależności np. od zakresu objętego jej zbiorem (informacja problemowa, dziedzinowa, branżowa), rodzaju (ekspresowa, pełna, kompleksowa, dokumentacyjna, fotograficzna), formy (informacja graficzna, pisemna, wizualna, liczbowa), swego przedmiotu (informacja ekonomiczna, techniczna, branżowa), stosunku do źródła (np. informacja pochodna czy pierwotna), sposobu realizacji (informacja jednorazowa, retrospektywna, bieżąca), a także roli w systemie.

Spotkanie informacyjne badań naukowych najczęściej organizowane są dla pracowników nauki i studentów. Rolą informacji w badaniach naukowych jest, między innymi informacja jako proces, czyli osoba jest informowana lub też udziela informacji. Informacja jako zasób wiedzy (uporządkowany, gromadzony i w różny sposób utrwalony), wydzielone miejsce w instytucji - na przykład dział informacji w bibliotece (udzielanie i zbieranie informacji w określonej danej dziedzinie), a także jako jednostka procesu komunikacji, czyli porosty konkretny komunikat, artykuł, książka.