Ułatwienie współpracy firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi

ulatwienie wspolpracy sektorow

W procesie rozwoju przedsiębiorstwa bardzo istotna jest działalność naukowa, która zapewnia możliwość wytworzenia innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w danej dziedzinie. Jest to sprawdzona droga do sukcesu oraz prześcignięcia konkurencji, a równocześnie pobudzenia rozwoju technologicznego i społecznego z korzyścią dla całego społeczeństwa. Aby zwiększyć dostępność rozwiązań z zakresu badań naukowych przygotowaliśmy projekt ułatwiający współpracę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi.

Na czym polega Laboratorium biznesu?

Stworzony przez nas program Laboratorium biznesu jest finansowany ze środków unijnych i umożliwia uzyskanie dofinansowania, które ułatwia współpracę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Dzięki uzyskanym środkom małe i średnie przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie uzyskują dostęp do badań dzięki, którym zwiększają swoją konkurencyjność względem innych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Uzyskane dofinansowanie jest bezzwrotne i musi zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych, a usługodawcą musi być jednostka naukowa, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Wierzymy, że ten program przyczyni się do rozwoju technologicznego oraz gospodarczego naszego regionu czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców oraz pracowników.