Dofinansowanie przedsięwzięć badawczych - czy warto się o nie starać?

Dodane przez użytkownika @voucherbadawczy.pl - 16-10-21

Dofinansowanie przedsiewziec badawczych

Ubiegając się o środki na finansowanie badań, należy skorzystać z biznesplanu. Obejmuje on określenie celów, harmonogramu i budżetu projektu, a także ryzyka, które może uniemożliwić jego powodzenie.

Jakie wnioski należy złożyć aby otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia badawcze?

Lista najważniejszych dokumentów, które należy przygotować:

  • list motywacyjny w imieniu organizacji, w którym należy przedstawić prośbę o pomoc oraz podsumować, w jakiej sprawie organizacja ubiega się o pomoc.
  • CV wnioskodawcy, zawierające takie informacje, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie/uzyskane stopnie naukowe itp.
  • Szczegóły budżetu, w tym koszty projektu z podziałem na kategorie (np. wynagrodzenia pracowników), szacunkowy budżet dla każdej fazy procesu badawczego, który ma być finansowany (np. gromadzenie danych), oraz wszelkie inne istotne wydatki lub pozycje związane z kosztami, dotyczące tego konkretnego wniosku projektowego; wszystkie dane liczbowe muszą zawierać ewentualne obciążenia podatkowe.

Jakie warunki musi spełnić projekt aby otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia badawcze?

Jeżeli projekt ma potencjał, aby przynieść ważne wyniki badań, to prawdopodobieństwo otrzymania środków finansowych jest większe. Jeśli dwóch badaczy złoży wnioski dotyczące podobnych projektów, a jeden z nich będzie miał większe szanse na uzyskanie funduszy niż drugi, wówczas fundusze mogą trafić do tej osoby, która ma nadzieję na lepsze wyniki.

Dotacje na badania mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, w tym nauk społecznych i humanistycznych, ale istnieją pewne zasady, które rządzą tymi dotacjami, np. nie mogą być finansowane przez firmy, które mają udziały w tym, co badasz, lub nie mogą wykorzystywać wyników poprzednich badań dotyczących skuteczności leków po ich zatwierdzeniu przez agencje regulacyjne.

Jakie są rodzaje dofinansowań na przedsięwzięcia badawcze?

O dotacje na projekty badawcze można ubiegać się w formie kontraktu, nagrody lub stypendium. Rodzaje i cele grantów różnią się w zależności od organizacji sponsorujących, takich jak uczelnie publiczne i prywatne fundacje.

Kontrakty sponsorowane przez uczelnie publiczne są zazwyczaj przyznawane badaczom na podstawie ich wiedzy specjalistycznej, natomiast nagrody są zazwyczaj nagrodą dla uznanych naukowców, dającą im możliwość realizacji innowacyjnych pomysłów, na które w innym przypadku nie mieliby czasu.

Dofinansowanie przedsięwzięć badawczych - jakie warunki trzeba spełnić aby je otrzymać?

Dotacje na badania naukowe są często przyznawane osobom i instytucjom, które mają udokumentowane sukcesy w swojej dziedzinie. Wymagania dotyczące wniosków o granty badawcze obejmują zazwyczaj następujące elementy:

  • Obszerny wniosek opisujący dotychczasową pracę (często z uwzględnieniem publikacji), bieżące projekty, plany na przyszłość i potrzeby finansowe
  • Życiorys lub CV
  • Odpowiednie listy polecające
  • Propozycję badań

Dofinansowanie przedsięwzięć badawczych na co zwrócić uwagę podczas aplikacji?

Finansowanie badań naukowych to nieuchwytny i trudny do opanowania proces. Często wymaga wiele czasu, wysiłku i wytrwałości od badaczy, którzy poszukują funduszy niezbędnych do ukończenia projektu badawczego. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele różnych rodzajów grantów badawczych dostępnych zarówno w agencjach rządowych, jak i prywatnych fundacjach.

Po zapoznaniu się z tym artykułem na temat tego, jak najlepiej ubiegać się o fundusze na przedsięwzięcia badawcze, będziesz mógł z większą pewnością siebie poprzeć swój pomysł, składając wniosek o dotację.