Efekty współpracy przedsiębiorstw z placówkami naukowo-badawczymi

ewaluacja projektu

W dominującym obecnie modelu społeczeństwa wiedzy, największe szanse rynkowe będą miały przedsiębiorstwa, które potrafią skutecznie łączyć własną działalność z podmiotami świata nauki.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi przynosi korzyści każdej ze stron. Instytucja naukowa pozyskuje w ten sposób środki finansowe, które przeznacza na wykonywanie badań i doświadczeń, a firma komercyjna wdraża uzyskane wyniki badań jako innowacyjne projekty lub produkty, a tym samym zwiększa swoje zyski i podnosi rangę firmy na rynku.

W Polsce kooperacje jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, nie są jeszcze normą. Część ośrodków naukowych dzieli się wiedzą, organizuje konferencje naukowe i szkolenia skierowane do przedsiębiorców, ale nadal niewiele instytucji naukowo-badawczych podejmuje ścisłą współpracę z firmami biznesowymi. Jest to obszar z dużym potencjałem korzyści, zarówno dla obszaru nauki, jak i biznesu.

Efekty współpracy przedsiębiorstw z placówkami naukowo-badawczymi, to przede wszystkim innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Badania wykonywane w jednostce naukowej gwarantują wysoką jakość, obiektywizm i standardy uznawane w świecie. Firma poprzez taką współpracę zyskuje większe zaufanie klientów.

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców

Przedsiębiorcy stawiający na ciągły rozwój i potrzebę wymiany doświadczeń, zrzeszają się w różnych instytucjach, zarówno na szczeblu lokalnym (gmina, województwo, region), jak i ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Instytucje te mają na celu zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków i możliwości rozwoju. Zrzeszeni biznesmeni mają ułatwiony dostęp do doradztwa finansowego, gospodarczego oraz do funduszy unijnych. Mają możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów biznesowych. Jednostki naukowe poszukując partnerów wśród przedsiębiorców, mogą zwracać się do instytucji zrzeszających firmy z poszczególnych sektorów gospodarki.