Promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych

promocja przedsiewziecia

W przeciągu ostatnich 20 lat nastąpił znaczący oraz bardzo szybki rozwój sektora prywatne, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Polski rynek wszedł w XXI wiek z przytupem, a od momentu wejścia do Unii Europejskiej stał się znaczącym graczem na arenie międzynarodowej. Wraz z rozwojem pojawiły się niedostępne wcześniej środki na inwestycje, równocześnie bardzo istotnym stało się promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w sektorze prywatnym.

Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych

Możliwości uzyskiwane poprzez inwestycje w zakresie badań i rozwoju są bardzo liczne. Jednym z najistotniejszych jest możliwość osiągnięcia przewagi nad konkurencją poprzez zastosowanie nowych rozwiązań. Daje to również możliwość tworzenia skutecznych kampanii marketingowych w oparciu o zalety nowego produktu oraz kreować obraz nowoczesnej, zaangażowanej i odpowiedzialnie społecznie firmy poprzez promocję osiągnięć naukowych.

Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych

Odkrycia naukowe i naukowo-techniczne nim zaczną przynosić zyski muszą przejść kilka etapów. Po pierwsze powinny zostać opatentowane, a następnie udostępnione do testów. Po zakończeniu tych etapów należy je upowszechnić pod postacią gotowego produktu, który zaczyna przynosić zyski. Promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych jest nie tylko zyskowne, lecz także gwarantuje profity dla całego społeczeństwa.