Laboratorium biznesu dla nauki i przedsiębiorstw

Laboratorium biznesu dla rozwoju przedsiębiorstw

Laboratorium biznesu wyjaśniamy, w jaki sposób ośrodki badawcze współpracują z przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi.

Laboratorium biznesu

Witaj na stronie Laboratorium biznesu poświęconej wzajemnym zależnościom między nauką a światem biznesu. Zależności te są czymś oczywistym w realiach wolnorynkowych, wymuszających niejako na ośrodkach badawczych współpracę z przedsiębiorstwami. Działalność uczelni publicznych jest finansowana z budżetu państwa, ale to nie jedyne źródło dotacji. Są jeszcze granty przyznawane przez samorządy, agencje państwowe, organizacje międzynarodowe, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia oraz prywatne firmy.

Laboratorium biznesu bierze pod lupę przede wszystkim wpływy pochodzące od prywatnych firm. W naszym serwisie znajdziesz informacje na temat przeszłych, bieżących i planowanych projektów współpracy między konkretnymi jednostkami naukowymi a spółkami zainteresowanymi zakupem usług badawczych.

Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów zapoczątkowała proces transferu technologii i zachęciła podmioty gospodarcze do wdrażania innowacji.

Obecnie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy powstaje coraz więcej tego typu przedsięwzięć. Ośrodki akademickie przeobraziły się w swego rodzaju dostawcę usług badawczych dla firm chcących się rozwijać i wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne do swojej działalności. To zjawisko eskaluje i niezależnie od tego, co na ten temat sądzimy, pozostaje faktem.

Etos niezależnego w swoich badaniach naukowca odchodzi stopniowo w zapomnienie, a nauka staje się coraz bardziej służebna wobec interesów wielkich korporacji. To niezwykle interesujący temat, któremu zdecydowaliśmy się poświęcić łamy Laboratorium biznesu . Zachęcamy do lektury artykułów i śledzenia aktualności.

Jak wykorzystać prognozy rynkowe w swoich inwestycjach

Prognozy rynkowe są cenne w inwestycjach, ponieważ pozwalają inwestorom zobaczyć, jak trendy i czynniki zewnęt

Najważniejsze dokumenty wykorzystywane podczas tworzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe pomagają określić poziom płynności finansowej firmy, mierzą jej ogólne wyniki finansowe

Odpowiedni dobór badań naukowych, które będą pomocą dla działań Twojej firmy

Badania naukowe to proces, który obejmuje stopniowe i szczegółowe eksperymenty. Ten rodzaj pracy wymaga poświę

Jakie są korzyści płynące z udziału w konkursie na badania naukowe dla Twojej firmy?

Konkursy badawcze są niezwykle korzystne pod wieloma względami. Po pierwsze, pozwalają one dowiedzieć się więc