Kolejne rozstrzygnięcia w ramach Konkursu nr 4

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 17.12.2014r. podjął decyzję o:

- rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w ramach procedury odwoławczej w Konkursie nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny)

- o przyznaniu wsparcia w ramach konkursu nr 4 w kolejności wynikającej z listy rankingowej 

 

Uchwała nr 2 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 17.12.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny) Uchwała nr 2

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach konkursu nr 4 rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej  zawiera załącznik nr 1

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach konkursu nr 4 rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej zawiera załącznik nr 2 

 

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia zawiera załącznik nr 3

 

 

Wnioskodawca, który otrzymał wsparcie, zostanie powiadomiony o terminie podpsiania umowy przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną (zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy").

 

Wnioskodawcom, którym nie przyznano wsparcia w wyniku negatywnej oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie przysługują żadne środki odwoławcze ( zgodnie z § 14 ust.13 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia). 

 

 

Zastępca Dyrektora Biura

Lech Światły