Wyniki procedury odwoławczej - Konkurs nr 2

Ogłoszenie wyników procedury odwoławczej w ramach Konkursu nr 2 – Voucher kooperacyjny.  


Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 31.07.2014r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w ramach procedury odwoławczej w Konkursie nr 2. 

 

Uchwała nr 2 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 31.07.2014r. w sprawie rozpatrzenia wnioskow o ponowne rozpatrzenie sprawy w konkursie nr 2 Uchwała nr 2

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera załącznik nr 1

 

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 2

 

 

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust.13 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.

 

 

Kierownik Projektu
Michał Majcherek