Wyniki procedury odwoławczej - Konkurs nr 1

Ogłoszenie wyników procedury odwoławczej w ramach Konkursu nr 1 – Voucher indywidualny


Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 12.06.2014r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w ramach procedury odwoławczej w  1. Konkursie.

 

Uchwała nr 3 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia wnioskow o ponowne rozpatrzenie sprawy w konkursie nr 1 Uchwała nr 3 

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia, zawiera załącznik nr 1

 

 

Lista wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera załącznik nr 2

 

 

Lista wniosków wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 3

 

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

 

 

Kierownik Projektu
Michał Majcherek