O innowacjach:

  • Innowacje w Przedsięwzięciach Badawczych

    W ramach Projektu „Voucher badawczy” dopuszczalne są tylko Przedsięwzięcia Badawcze, których efekt wpływa na opracowanie dla przedsiębiorstwa innowacji produktowej i/lub procesowej. Przedstawione informacje dotyczące innych typów innowacji mają charakter poglądowy i służą pomo...
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje

    W nowoczesnych gospodarkach budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach daje przedsiębiorstwom nowe szanse i możliwości. Kluczowe staje się zatem wprowadzenie do przedsiębiorstwa takich rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą wyprzedzić konkurencję, pozwol...